Mani kursi

Vispārīga instrukcija visiem kursiem. Kursi sastāv no informatīvās daļas un uzdevumu izpildes. Students patstāvīgi pilda katras nodarbības uzdevumus un iesniedz pārbaudei. Vēlams darbus iesniegt kā failus. Darbus izskata un novērtē nodarbību vadītāja. Pēdējā nodarbība tiks pabeigta pēc apstiprināšanas un tikai tad, kad visi mājas darbi būs iesniegti un novērtēti. Vērtēšana 10 baļļu sistēmā. Kursa beigās students saņem vērtējumu un sistēmas sertifikātu. Pēc pieprasījuma sertifikātu varēs saņemt arī PDF formātā.

Mācību platforma ir angļu valodā, tāpēc virsraksti uzdevumu tabulās būs svešvalodā. Tulkošanai, nepieciešamības gadījumā, izmantojiet: translate.google.lv

Tālākā informācija šajā lapā parādīsies pēc kursa ( kursu) beigšanas!

My Gradebook

You need to enroll some courses first.

Manu kursu gala novērtējums

*** *** *** *** ***

Mani sertifikāti

This content is for logged in users.