Taro burvība
Atklāj Taro noslēpumus

Vārdiņi veiksmei darbā

Lai veiksme ar jums vienmēr būtu jūsu darbā, Tad reizi mēnesī noskaitiet šos vārdus uz magonēm, un noberiet tās pie savas darba vietas durvīm.

Ausma, ausmiņa, skaistā jaunava,
ved mani pa nezināmiem ceļiem,
caur drūmiem mežiem pie brīnumzālēm.
Kā zāle barojas no zemes sulām, tā arī
Es, Dieva kalps (vārds), saņemu no mitrās
Zemes mātes atbalstu un palīdzību.
Kā zāle nenogurst augt zem saules, tā arī
Es, Dieva kalps (vārds), nenoguršu no darba Dieva labā.
Kā tiek man dots jauns spēks, tā visas lietas
manās rokās veiksies.
Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara vārdā.
Āmen.