Taro burvība
Atklāj Taro noslēpumus

Mājokļa pārdošana

Ja vēlaties veiksmīgi pārdot mājokli, trijos naktī apvārdojiet slotu un agrā saullēktā sāciet slaucīt māju.
Šis rituāls jāveic trīs dienas pēc kārtas.

Kā es gružus izmetu, tā pie sevis pircējus pievilinu.
Pirmais atnāks, otrais atnāks,
trešais nopirks, sev paņems.
Āmen.