Taro burvība
Atklāj Taro noslēpumus

Lai veiksmi nenoņemtu

Lai neviens jums nenoņemtu veiksmi. Pilnmēnesī paņemiet pienu un sakiet šos vārdus. Pienu pēc tam izliet krustcelēs.

Kungs, mans Dievs, es stāvu tava priekšā. Eņģeli, mans sargātāj, no ļaunām sirdīm atbrīvotāj,
glāb mani, sargā mani. Kā mīloša māte nevēlas bērnu no krūts noraut, tā lai neviens nekad,
nekādos apstākļos neņemtu un nepaņemtu manu veiksmi. Pavairo, Kungs,
manu veiksmi, sūti, Kungs, aizsardzību no ienaidniekiem. Eņģeli mans, esi ar mani,
sargā manu laimi un veiksmi. Dieva Tēva. Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara vārdā. Āmen.