Taro burvība
Atklāj Taro noslēpumus

Pagatavo maģisku ūdeni pats!

Kā palīdz strukturēts, uzlādēts un sudraba ūdens

Dziednieks bioenerģētiķis PĒTERIS LEJIŅŠ, tautā saukts par DAUGAVIETI, stāsta, kā strukturētu ūdeni var pagatavot saviem spēkiem. Ūdeni var uzlādēt jebkādam mērķim – viss atkarīgs no pašu izdomas un spējām pārslēgties uz konkrētu sajūtu gammu un koncentrēšanās iemaņām.

70% cilvēka organismā ir ūdens, galvas smadzenēs – pat 90% ūdens. Ja zaudējam vairāk par 20% no organismā esošā šķidruma, iestājas nāve. Deviņi triljoni galvas smadzeņu šūnu izmanto ūdens enerģiju, lai sazinātos savā starpā, un, kolīdz ūdens sāk trūkt, pārņem sagurums. Vai gan vajadzīgi vēl kādi pierādījumi šīs vielas svarīgumam?

Taču ūdens ir kas daudz vairāk par šūnu piepildītāju un asiņu šķidrinātāju, tas nav tikai transporta līdzeklis citām organisma funkcionēšanai nepieciešamām vielām. Uzskata, ka jebkurš ūdens satur informāciju, jo tas apveltīts ar atmiņu. Tieši tāpēc kopš senseniem laikiem tautas dziedniecībā pastāv metodes, kā ar ūdenī ieliktu uzdevumu pierunāt slimnieka organismu atgriezties uz veselības ceļa.

Patiesības labad jāteic, ka ar līdzīgu nolūku mēdz programmēt arī citas iekšķīgi lietojamas vielas – pie mums visbiežāk izmanto sāli, medu, cukuru, speķi, arī degvīnu. Tomēr ūdens ir vispopulārākais. Iespējams, izskaidrojums ir iespēja atšķaidīt – katra vismazākā pilīte satur un nodod citām ūdens molekulām visu to informāciju, ko dziednieka dotā, baznīcā iegādātā vai svētavotā smeltā un paša uzrunātā ūdens trauks.

Svētītais un attīrošais

 Ūdenim ir īpaša loma visās lielajās pasaules reliģijās – tas ir šķīstīšanas līdzeklis un attīrīšanās simbols.

Iegremdējoties ūdenī, cilvēkam tiek simboliski nomazgāti grēki, un viņš tiek savienots ar baznīcu. Jordāna kristiešiem, Ganga hinduistiem, Zamzama avots musulmaņiem – tie visi ir par svētiem uzskatīti ūdeņi.

Kristīgajā baznīcā ūdens svētīšana sākās jau mūsu ēras otrā gadsimta sākumā, savukārt pāvests Sv. Leons IV ieviesa tradīciju svētdienas dievkalpojumos ar svētīto ūdeni apslacīt tautu. IX gadsimtā baznīcā svētītu ūdeni arī drīkstēja nest uz mājām, un ticīgie ar to apslacīja gan māju un laukus, gan mājlopus.

Kas notiek ūdens svētīšanas laikā? Priesteris Svētās Baznīcas vārdā lūdz, lai Dievs viņu piepilda ar debesu spēku, lai sātans tam un caur to neko nespētu izdarīt. Lai ūdens saņēmēja dvēsele tiek pildīta ar Dieva žēlastību. Lai visas lietas, ko apslaka ar svētīto ūdeni, Dievs šķīsta, dara svētas un padzen no tām visu, kas var kaitēt cilvēkam.

Atrodamas ziņas, ka lūgšanu ietekmi uz ūdens struktūru eksperimentos pierādījuši Pēterburgas Universitātes pētnieki (turklāt nav atšķirības, kādas reliģijas piekritēji lūgušies)..

Strukturēts ir vēlamāks

 Veselīgas ēšanas un dzeršanas sludinātāji uzsver, ka milzu nozīme ir pH līmenim, kas raksturo šķidruma skābumu vai sārmainību: jo zemāks pH dzērienā (jo skābāks tas ir), jo nevēlamāks šāds šķidrums. Tas, kurš regulāri lieto skābus dzeramos (un arī ēdienus), veicinot skābu vidi organismā, riskē agrāk novecot, rodas arī veselības problēmas. Turpretī sārmains ūdens ir vēlams, tā iegūšanai pat izgudroti īpaši jonizētāji.

Tomēr tiek uzsvērts, ka ūdens struktūra ir daudz svarīgāka par tā ķīmisko sastāvu, jo strukturēts ūdens palīdz organismam daudz saprātīgāk izmantot dzīvības enerģijas rezerves. Ja kāds orgāns ir slims, ap tā šūnām esošais ūdens nav strukturēts. Nomainot šo nestrukturēto ūdeni ar strukturētu, orgāna darbība atjaunojas, turklāt iedzertais strukturētais ūdens apbrīnojamā veidā pats atrod, kurām šūnām jāpalīdz.

Kas īsti ir strukturēts ūdens? No nestrukturēta ūdens to nevar atšķirt ne pēc krāsas, ne smaržas.

Garšas īpašības gan var būt mainījušās, taču arī to pamanīs tikai cilvēki ar trenētām garšas kārpiņām.

Strukturēšanā piedalās dziednieku, šamaņu, priesteru un citu cilvēka miesas un dvēseles glābšanas jomas speciālistu plaši lietotā ūdens spēja atcerēties.

Ūdens spēj uztvert visu veidu dabā sastopamos viļņus dažādās frekvencēs: gaismu, skaņu, elektromagnētisko strāvojumu. Turpretī mēs, dažādu sugu dzīvās būtnes, spējam uztvert šos viļņus tikai noteiktā diapazonā. Plašu rezonansi izraisījusi japāņa Masaru Emoto pārliecība, ka ūdens maina savu struktūru atkarībā no tā, kādas vibrācijas dzirdējis: mīļus vārdus un skaistu, harmonisku mūziku vai rupjas lamas, niknu kliegšanu un smago metālu. Dzirdēti arī termini aktivēts, dzīvs, klāsteru ūdens, un struktūra nozīmē ūdens molekulu izkārtojumu – harmonisku (ja ūdeni strukturējusi pozitīva informācija) vai haotisku (ja informācija bijusi negatīva).

Tautas dziedniecībā ūdens strukturēšanu mēdz dēvēt arī par vārdošanu, uzlādēšanu, uzstrāvošanu.

Ir rinda vārdojumu formulu, bet ūdens saprot arī vienkāršiem vārdiem izteiktu vēlējumu vai lūgšanu.

Nereti tiek izmantots atkausēts ūdens, jo to mēdz uzskatīt par enerģētiski vērtīgāku, cilvēka organismam saprotamāku. Vislabāk saldēt avota ūdeni, taču, ja tā nav, derēs arī ar sudrabu vai pīlādža lapām attīrīts krāna ūdens. Ja ūdenim bijuši piemaisījumi, atkausējot tie nogulsnēsies trauka apakšā vai sastāsies virspusē.

Piemaisījumi, protams, jānoņem. Atkausēts ūdens maziem malciņiem jāizdzer dienas laikā. Arī uz trauka, kurā ūdeni saldēs, var uzlīmēt lapiņu ar uzdevumu.

Dzīvais un mirušais ūdens

Vārītu ūdeni uzskata par mirušu. Piemēram, zivs novārītā, atdzesētā ūdenī neizdzīvo. Vārīšana maina ūdens kristālisko režģi. Atcerēsimies, ka lielā daļā tējas recepšu teikts – uzkarsēt, bet nevārīt! Ūdeni nogalināt var arī īpaši uzlikta programma, vārdojums.

Dziednieki uzskata, ka katru gadu noteiktos datumos visās ūdenskrātuvēs – gan dabiskajās, gan mākslīgajās – ūdens maina dzīvīgumu: 24. jūnijā no pusnakts līdz pulksten trijiem tas kļūst par dzīvo ūdeni, šajā pašā laikā 19. janvārī – par nedzīvo. Slāvu kultūrā par dzīvā ūdens nakti mēdz uzskatīt arī laiku no 7. (Kupalas dienas) uz 8. jūliju.

Nedzīvo ūdeni dziednieki izmanto ārstēšanai, īpaši – kā palīgu jaunveidojumu gadījumā, brūču ārstēšanai, savukārt dzīvais ieteicams atkopšanās periodā, jo paātrina dzīvības procesus. Ar baznīcas vai dabas svētītu ūdeni var attīrīt dzīvojamās telpas, galveno uzmanību pievēršot slimnieka istabai, – ūdens jāizšļaksta pa kaktiem vai jāpievieno grīdas mazgājamajam ūdenim spainī.

Daži dziednieki uzskata, ka dzīvo ūdeni drīkst lietot tikai garīgi attīrījies cilvēks (baznīcā svētītu ūdeni – tikai tas, kuram atlaisti grēki), taču lielākā daļa kolēģu, šķiet, šim viedoklim nepiekrīt.

Dzīvs ūdens sastopams arī dārza veltēs un avotos. Folklorists un fiziķis Dainis Ozoliņš savā referātā par avotiem konferencē Baltu sakrālais mantojums teica: “Avota ūdens ir fantastiska bagātība, to var uzskatīt par svētu, ne tikai materiālu substanci. Pie avota būtu jāiet kā uz svētvietu. Tā ir tāda vērtība, kas nes līdzi informāciju no zemes un pēc tam, aizplūstot uz upēm un uz jūru, – vēl tālāk. Tā ūdens informācija veido to, kas mēs esam.”

Ūdens brīnišķīgās spējas līdz galam vēl nav izpētītas, taču tā mijiedarbībai ar domām un emocijām ir meklēti pierādījumi. Mums ir dota izvēle – izmantot jaunās zināšanas savā labā vai ignorēt šādu, ikdienā teju par velti pieejamu iespēju saglabāt veselību un apgādāt organismu ar vispiemērotāko enerģiju.

Aizskalo kreņķus

Ja informāciju ar ūdens starpniecību var dabūt iekšā, tad jābūt arī iespējai dabūt prom to, kas sasāpējis. Tā arī ir! Roku mazgāšanai pēc pārnākšanas mājās ir ne tikai higiēniska, bet arī negatīvo enerģiju noskalojoša nozīme. Ja kreņķis lielāks – jāiet dušā! Zinot, ka ūdens uztver informāciju, savu sāpi vai aizvainojumu vēlams ierunāt aiztekošajā ūdenī.

Ūdens mērķu sasniegšanai

Šī tehnika, ko piedāvā dziednieks bioenerģētiķis Pēteris Lejiņš jeb Daugavietis, domāta savu mērķu (to skaitā – ar veselības atgūšanu vai noturēšanu saistīto) sasniegšanai, pieaicinot talkā Dabas neaptveramo spēku.

1. Ielejiet lielā glāzē parastu ūdeni (labāk – avota ūdeni, nevis no krāna).
2. Sāciet griezt glāzi pulksteņa rādītāja virzienā – tā, lai arī ūdens glāzē sāktu griezties.
3. Skatoties ūdenī, grieziet glāzi 1–1,5 minūtes.
4. Turpinot griezt glāzi un ūdeni, vizualizējiet ūdenī savu mērķi. Ņemiet vērā – iedomātajam mērķim jābūt pozitīvi formulētam, tā realizācija nedrīkst nodarīt kādam ļaunu. Formulējumam jāatbilst tam, ko vēlaties panākt. Nebūs pareizi – neslimojošs cilvēks, būs pareizi – vesels, jautrs cilvēks. Grieziet ūdeni un redziet ūdenī mērķi, līdz šķiet, ka mērķis pilnībā iekusis ūdenī, un vēl minūti vai divas pēc tam. No sākuma mērķa vizuālais tēls ūdenī it kā parādīsies un pazudīs, taču beigās panāksiet, ka mērķa tēls ūdenī saglabāsies. Labi, ja mērķi ne tikai vizualizē ūdenī, bet arī sajūt ar tausti, ožu, garšu – ar visiem maņu orgāniem.
5. Beidziet griezt glāzi ar ūdeni un sāciet to apmīļot kā mazu bērnu – ar visu sirdi un dvēseli, līdz glāze ar ūdeni ir kā jūsu “vismīļākais cilvēks”.
6. Dodieties uz dabisku ūdenstilpi. Pagriezieties ar seju pa straumei, domās ienirstiet ūdenī un sajūtiet savu saprātu nevis virs ūdens, bet ūdenī, zem ūdens, izlejiet ūdeni no glāzes ūdenstilpē un no visas sirds novēliet ar jūsu informāciju piepildītajam ūdenim izplesties visā pasaulē: ūdeņos, gaisā, priekšmetos un dzīvās būtnēs. Visur. Svarīgi tehnikas izpildes laikā būt domās zem ūdens. Tik vien kā jāatceras sajūta zem ūdens, kāda bijusi nirstot – spiediens no visām pusēm, ūdens tonis, ķermenis zem ūdens –, un jāpārnes uz konkrēto tehnikas izpildes vietu. Tādā veidā jūs visu pasauli būsiet informējis par savu mērķi. Pasaule uzklausīs, sapratīs, un radīsies iespējas to realizēt. Sava mērķa sasniegšanai būsiet piesaistījuši Dabai raksturīgu parādību – pāriešanu no vienas kvalitātes un formas citā. Šis process ir nepārtraukts, nekādi labi vai slikti spēki to nevar apstādināt. Šī tehnika nav tā ātrākā, tā domāta pārsvarā grūti atrisināmām un iesīkstējušām problēmām un sarežģītiem mērķiem.

Pagatavo savu sudrabūdeni

Ūdenī iemērkts sudrabs (vecais pieclatnieks, sudraba karotīte, gredzens) atdod ūdenim savus jonus, padarot to īpaši veselīgu dzeršanai – tas ir antibakteriāls, ilgi saglabā svaigu garšu. Ne velti ir tradīcija bērnam rauguļos dāvināt sudraba karotīti. Un slimniekam ideālā gadījumā būtu jādzer no apsudrabota kausa…

Ūdens krāsu terapijā

Tīrs ūdens ir talantīgs informācijas nesējs, un tā darbību var pastiprināt ar krāsām. Ja glāzi ūdens uz 10–15 minūtēm novieto uz krāsainas paplātes vai paliktņa, tas uzņem sevī attiecīgās krāsas enerģiju un vibrācijas un nodod tās tālāk tam, kurš ūdeni dzer. Līdzīgs iespaids būs krāsaina stikla traukiem.

1. Ja gadījies sastrīdēties un ļoti uztraukties, noderēs glāze ūdens, kas pabijusi saskarē ar zaļu krāsu.
2. Ja rodas sajūta, ka nervi pārāk atkailināti, ļaujiet ūdenim kādu stundu padraudzēties ar zilo krāsu un izdzeriet to.
3. Ja gaidāms grūts kontroldarbs, tad bērns prātu var asināt, padzeroties ar dzeltenu enerģiju piesātinātu ūdeni, jo dzeltenā krāsa veicina garīgo aktivitāti (ne velti tā ir arī intelekta planētas Merkura krāsa).
4. Biroju darbiniekiem, kuri ilgi sēž pie datora, ieteicams dzert ūdeni, kas piesātināts ar tirkīzzilas krāsas enerģiju, – tā aizsargā pret ekrāna kaitīgo starojumu.

Apkopojot visu minēto, lielisks dienas sākums būtu divas glāzes silta citronūdens, kurš uzstrāvots ar pozitīvām domām par veselību un veiksmīgu dienu.

https://www.la.lv/pagatavo-magisku-udeni-pats-ka-palidz-strukturets-uzladets-un-sudraba-udens