Taro burvība
Atklāj Taro noslēpumus

22. Mēness diena

Laba diena. Vēlams intelektuālais darbs. Apslēpto zināšanu diena. Diena mācībām un atpūtai.

Simboli: zelta atslēga, kas paver ceļu uz zināšanām.

Viegli mācīties, nodarboties ar zinātni. Jūs varat atrast risinājumu sarežģītā uzdevumā, veikt atklājumu. Ieteicama seno tekstu, simbolu, lūgšanu un rituālu studēšana. Laiks, lai uzkrātu zināšanas, apgūtu amatu, pētītu savas saknes, veidotu dzimtas ciltskoku, domātu par priekšgājējiem. Vēlams savas zināšanas un enerģiju izmantot ģimenes labā, kopīgām interesēm. Informācijas saņemšanas, uzkrāšanas un gudrības diena. Nav veiksmīga, vairākumā uzņēmējdarbības darījumos, bet mēs varam domāt par attīstības izredzēm, jo gaisā virmo jaunas idejas. Ieteicams apciemot cilvēku, kurš jūsu acīs ir autoritāte, uzklausīt viņa viedokli par jums būtiskām lietām, problēmām. Vēlams būt dāsniem visdažādākajās izpausmēs. Labi nodarboties ar meditāciju un līdzīgām garīgajām praksēm. Diena ir laba tikai garīgai aktivitātei un atpūtai, visam pārējam nelabvēlīga.

Sapņi: redzētie sapņi dod problēmu un svarīgu jautājumu atrisinājumu.